Biometrické přístupové systémy využívají k evidenci a umožnění vstupu osob jedinečné biometrické znaky člověka jakým je např. rozpoznání tváře. Elektronické kontroly vstupu (EKV), zajišťují oprávněným osobám, zaměstnancům, komfortní opakovaný vstup do vyhrazeného prostoru využitím biometrie, prostřednictvím PIN kódů, magnetických a čipových karet/přívěsků, vše s možností libovolného časového omezení, vstupu do vyhrazeného prostoru.


EKV systémy s využitím biometrie jsou snadno integrovatelné do již vybudovaných systémů.

                       dvere trezor