BOSS nadpis text1

B.O.S.S.II 5s – systém pro kontrolu tělních dutin

    Kontroluje dutiny ústní, nosní, břišní, anální, vaginální a dále oblast lýtka a chodidel.
Systém je zdravotně nezávadný pro obsluhu i pro kontrolované osoby.

 

B.O.S.S. II je systém pro detekci kovových předmětů vyrobených ze železných i neželezných kovů, které byly ukryty v lidském těle.Výhoda tohoto systému je především v jeho konstrukci. Vzhledem k pozici těla vůči senzorům je možné spolehlivě detekovat i malé předměty.

Oproti předcházejícímu typu Big B.O.S.S. je systém rozšířen o další senzor a to v oblasti lýtka. Další výhoda systému je v tom, že senzor pro detekci chodidel není umístěn na straně židle, ale je instalován tak, že při sezení na kontrolním křesle dochází zároveň s ostatními senzory i ke kontrole chodidel.(u typu Big B.O.S.S. je tento umístěn ze strany)

Zařízení má kompaktnější design, což umožnilo zachování robustní konstrukce, stejně tak jak je tomu u předcházejících typů.

Zařízení detekuje předměty ve stejném rozsahu jako typy předcházející.Zejména tedy žiletky, nože, hřebíky, listy do pilek na kov,tyče, trubky, malé zbraně apod.

Systém umožňuje rychlou, spolehlivou kontrolu osob, čímž značně snižuje výskyt zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů mezi vězni.

Vzhledem k použití magnetického pole nikoli rentgenových paprsků je systém zdravotně nezávadný. Tato skutečnost je důležitá, neboť v případě jejich použití by docházelo k opakovanému vystavování osob jejich účinkům.

Ranger3

 Kreslo BOSSII S

Boss II 5s je rychlý, spolehlivý, jednoduchý neintruzivní detekční systém určený k detekci malých zbraní nebo pašovaných kovových předmětů ukrytých v dutině břišní, rektální-vaginální dutině a oblasti holení. Precizní bezkontaktní měřicí senzory jsou umístěny v robustním rámu z baltské břízy, který je natřený barvou odolnou vůči rádiovým frekvencím, aby se zlepšila odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Senzory poskytují simultánní, vysoce citlivou detekci většiny železných a neželezných kovů.

BOSS II 5s je vhodný k použití v oblasti vynucování práva a předcházení ztrátám:

-   Vězení a nápravná zařízení        
-   Celnice a hraniční kontroly
-   Doly a rafinérie drahých kovů
-   Výroba šperků a hodinek
-   Výroba elektroniky

BOSS II 5s přispívá k bezpečnému prostředí pro personál a chovance v nápravných zařízení, protože předchází a odhaluje vnášení zbraní. Chovanci brzy zjistí, že předměty jako žiletky, nože, tyče, nástroje, klíče od pout, atd. systém detekuje. Bezpečnostní pracovníci teď mají alternativu k nepříjemnému provádějí rutinních manuálních kontrol tělesných otvorů a související administrativní práce. Protože je kontrola bezkontaktní, jsou omezeny problémy, které mohou vznikat v souvislosti s invazivním prohledáváním.

BOSS II 5s se může také používat jako zařízení k prevenci ztrát. Detekuje takové předměty jako zlaté odlitky, prsteny, hodinky a mikroelektronické komponenty. Měření kovové hmoty umožňuje přesné srovnávací testování tak, jak lidé vcházejí do zabezpečené výrobní oblasti a vycházejí z ní.

Uspořádání křesla umožňuje přesné umístění subjektu za účelem detekce kovových předmětů ukrytých v tělesných dutinách. Ve srovnání s průchozími nebo ručními detektory je možné dosáhnout mnohem vyšší přesnosti měření.

Detekční zóny

 

                   

zobrazovac panel

 

Panel pro zobrazování alarmů

Stav alarmu každé detekční zóny systému BOSS II 5s signalizuje zelená a červená dioda (LED). Diody informují o aktivitě v každé zóně. Zelená dioda signalizuje, že zóna je v PŘIPRAVENÉM stavu (funkčním). Rozsvícení červené diody signalizuje ALARNOVY stav, tj. senzor zóny zjistil přítomnost kovu uvnitř detekční zóny (senzor detekoval cíl).
Když se BOSS II 5s zapne, provede se automatická kalibrace, diody se rozsvítí a na konci automatického testu zazní zvukový signál. Potom je systém BOSS II 5s připraven a v režimu detekce.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

Napájení:                                  115-240 VAC / 47 až 63 Hz

Hmotnost BOSS II 5s:                95,45 kg

Rozměry:                                 134,6 x 127 cm

Přepravní hmotnost:                   174 kg

Přepravní rozměry:                    154,94 cm x 73 x 149,86 cm